Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Versek az álmokról,vágyakról

 Szeretnélek újra..

Szeretnélek újra átölelni,
Szeretnék újra a szemedbe nézni,
Szeretnélek újra megnevettetni.
Szeretnélek megcsókolni,
Szeretném, ha a szemedbe szerelem égne,
Szeretném ha a tűz értem élne,
Szeretném ha vissza jönnél végre!"

 

Ha tőlem...

Ha tőlem a sors messze elvezet
Emlékezz meg arról ki téged szeret!
Ki tudja látsz-e valaha engem?
Vedd hát a fájó szót: Isten veled!
A bánat int, de szív nem feled!
Szívem mélyébe rajzoltam képedet!
Keresek valakit nap-nap után egyre,
Keresem titkokban hogy senki se sejtse,
Kit jó pásztor láttam, nem is olyan régen,
Kinek néhányszor a szemébe néztem.
Tudom hogy céltalan előre az álom,
S én mégis vissza-vissza várom!"

(?) 

Boldog álmok

"boldog álmok szép remények
örömet okozhatnak mindenkinek
de álmokban szegény lélek
koldusbotra juthat végleg

hiába vagy gazdag ember
ha a szíved álmodozni nem mer
ha elkergeted a boldogságot
szívedbe engeded a bánatot

hát hallgasd meg a szavam te szegény lélek
tedd boldoggá életed
kerüld el messziről a bánatot
és keresd mindenhol a boldogságot"
 

Édes légy

...édes légy, mint az első
bátortalan csók, melyben
visszafojtott várakozás lobog
reszkess a vágytól, de
ne szólj semmit, már
messziről halljam, ahogy
véred ereidben robog
légy mint kitörni készülő
vulkán, csöndes, hagyd
éreznem rettentő erőd
ne érj hozzám, de szegezz
magadhoz, mint szállni
vágyó tárgyait az anyaföld
minden porcikád értem égjen
csukott szemmel is lássam
hatalmas tüzedet
ujjad végében tudjam a lángot
most nem elég a csöndes
elringató szeretet
akarj engem, mint ki öröktől akar
forró lehelet legyen minden
ki nem mondott szavad
s mikor szememből a vágy
könnycseppként kicsordul
majd akkor, csak akkor
add nekem magadat.

Hátha..

"Várlak.. és nem jössz
szólítalak.. és nem felelsz
kereslek.. és nem talállak
önmagam sötétje fedi el a tájat -
várlak..

várlak..

várlak..

Elnyel a múlt
szaggat a jövő
a jelen elröppent
Nélküled semmi nincs -
nehéz várni..
de kell!
ha nincs is remény,
akkor is
várni kell!
Rád

mert hátha egyszer feltűnsz
az úton, ahol én is megyek
hátha szembe jössz velem
hátha felismerjük egymást
hátha Te is rám vártál
mint én Rád
hátha megállunk
egymással szemben
és azt mondjuk:
"Itt vagyok!"
hátha megfogjuk egymás kezét
és elindulunk egy másik úton
egyfelé, együtt
hátha megérkezünk valahová
és azt mondjuk:
"Hazaértünk. Menjünk be,
ez a mi otthonunk."
s hátha ott boldogok leszünk
örökkön örökké
mint a mesékben
mint az imákban
mint az elsuttogott vágyakban
mint a gyötrelem sikolyaiban
mint -az életben

Várlak..

gyere..

próbáljuk meg újra

hátha.."
(?)
 

Egy ölelésben

Egy ölelésben elveszni volna jó,
Belezuhanni a mély vágyba,
Kinyitni az összes ajtót
S meghalni a karjaidba zárva.
 
Hol van a cél? Hol van a jó?
Merre van a vágy, a kéj?
Lelkemben békét hozó,
Titkos, rejtett szenvedély?
 
Szoríts magadhoz, szoríts erősen,
Ne félj tőlem hát!
Perzselő napban vagy zuhogó esőben,
Miénk lesz a Világ!"

(?) 

Szeretnék...

Szeretnék veled lenni minden éjszakán,
Bevallani, hogy szeretlek igazán.
Nézni csöndesen két égő szemed,
Egy forró csók után bevallani,
Hogy nem tudok élni nélküled.
 
Szeretném, ha tudnád,
Hogy szeretlek téged,
Szeretném, ha tudnád,
Hogy csak miattad élek.
 
Szeretnék a szemedbe
Mélyen belenézni,
És elmondani, hogy nélküled
Nem tudok élni!"

Álmomban..

"Magányom útjain bandukolva már csak csillagporos csizmám elé néztem.
Nem láttam az eget, nem néztem a földet, érzések hívtak, képek villantak.
Ezer éve jártam ösvényeim, nem bántott szerelem lángja,
nem fájt zuhanások mélysége. A csend jött velem egyedül - hű társam.
A reménytől rég elbúcsúztam, ő pedig elkerült nevetve.
Egyszer.. a napok kerekén megdöccent valami, furcsa kis zaj hallatszott bennem.
Szinte orra buktam szíved sírásában, megálltam, figyeltem,
honnan jön ez az édesbús, vággyal teli hang.
- Igen, innen..Ott van!
Pedig minden éjjel jártam fény-ösvényeimet, takargattam fázó meztelen-lelkeket.
De soha nem hallottam ismerős hangot, soha nem éreztem ismerős dalt.
Idegen volt minden, idegen volt az ég, idegen volt a Föld, idegen voltam - én..
S most hirtelen - magamat éreztem - magamat láttam valahol, valakiben.
- Hol vagy? Miért sírsz? Ki bántott?
Elmesélted hangtalan szavakkal az elmondhatatlant.
Hallgattam csended, nem szóltam szóval, mert ismertelek,
ismertem lelked, ismertem tested, ismertem minden rezzenésed.
Most itt van - azaz egy éjszaka - odaadom égi királyságomat,
mert mennem kell.. hívtál.. hát itt vagyok.. lejöttem vándorlásaimból a Földre,
Asszonnyá változom, hogy lehess a Férfi nekem - Te..
Elindulok lelked falához, halkan megyek oda Hozzád,
leülök a föld porába emlékeim árnyékába megpihenni..
Mert engem is bántottak.
Várom a reggelt, várom napunk virradatát..
Beszélj hozzám, nehogy halált aludjak örökre álmomban.
S akkor megéreztem, hogy jössz.. Először csak nagyon halkan.
Majd erősödött a dal, az üzenet bezárkózott lelkembe.
A szívemmel hallottalak.. s odasimultam a falhoz..."

Álmok,vágyak

"Szeretnélek még egyszer látni,
Meggyógyítna egy pillanat.
Mit szenvedtem, feledni tudnám,
S még egyszer örömest feldúlnám
Éretted ifjúságomat!"
(Gyulai Pál)

"Maradj, és szeress, úgy, mint régen
Zárj a két karodba, ölelj, csókolj
Vigyél el oda, ahol még nem jártunk
És mesélj, mesélj, fürkészem szavad.

Ringass álomba, mint régen és
Simogatva ébressz fel, ha alszom
Vigyázz rám, figyelj, én követlek
Csak szeress, szeress, nagyon szeress!"
(Aslinakta)


"Álmodunk... Néha félünk, máskor szárnyalunk..
És olykor csak a pillantra várunk hogy akit keresünk, megtaláljon!
S belépünk vágyaink kapuján, át álmaink birodalmán..
múltból fakadó jövőnktől várjuk a csodát..
A messzi távolt fürkészve nem halljuk a MOST gyönyörű dalát.."

"Elásom mélyre vágyaim
miképpen sírban a csendet,
nem engedem szárnyalni álmaim
mert félek, többet földet nem érnek!"

"Nem érhetek hozzád,
Nem fekhetek melléd,
Nem súghatom oda: ölelj, mert kell még!
Ha melletted lehetnék az volna legszebb örömöm,
S ha veled álmodhatom azt is köszönöm!"

"Szobám falai közt álmodom,
Szabadon szárnyal gondolatom.
Vágyaim Hozzád repítenek,
Hiányod elviselni segítenek.
Meséli majd szomorú tekintetem,
Hiányzol, gyere hozzám Kedvesem.
Újra mondhassam sokszor Neked,
Hogy szívem csak Téged szeret."